Specjalistyczne usługi budowlane i transportowe

Przewierty sterowane, wiercenie w betonie, renowacje rur, sieci WOD-KAN-GAZ, transport HDS