Bezwykopowa renowacja: rurociągów, kanałów i kanalizacji

Firma LES-GAZ wykonuje bezwykopową renowację rurociągów, kanałów i kanalizacji za sprawą nowoczesnych i bezinwazyjnych środków. Do pracy wykorzystujemy technologię krakingu statycznego, która pozwala na wymianę i renowację rurociągów wykonanych z azbestocementu, stali, kamionki, żeliwa, betonu i tworzyw sztucznych. Profesjonalna renowacja rurociągów, kanałów i kanalizacji umożliwia zwiększenie średnicy istniejącego już przewodu przy pomocy odpowiedniego doboru głowicy kruszącej.

Do prac renowacyjnych używamy urządzenia Porta Burst. To sprzęt o niewielkich rozmiarach, pozwalających na jego bezproblemowe wykorzystywanie w studzienkach kanalizacyjnych, piwnicach i innych małych pomieszczeniach.

 


Renowacja rurociągów, kanałów i kanalizacji z LES-GAZ znacznie przyspiesza pracę, co ma korzystny końcowy wpływ na czas realizacji, cenę oraz środowisko naturalne.

Wśród zalet prowadzenia prac tą metodą można wyróżnić:

  • ciągłość ruchu ulicznego i torowego,
  • wykorzystanie istniejących tras rurociągów,
  • brak konieczności odtwarzania powierzchni (drogi, torowiska, chodnika),
  • atrakcyjna cena,
  • ograniczenie robót ziemnych,
  • ograniczony wpływ na środowisko naturalne,